PROGRAM

1 Septembrie – Ziua 1: Definitia si clasificarea crizelor epileptic si epilepsiilor

13.00 – 14.00: sosire, inregistrare participanti,  pranz usor – sandwitch-uri, cafea, apa

14.00 – 16.00: Concepte de baza de clasificare a crizelor epileptice si epilepsiilor

14.00 – 14.10: Bun venit, introducere – Dana Craiu

14.10 – 14.40: Definitia epilepsiilor (bazata pe cazuri clinice) – Adelina Glangher

14.40 – 15.30: Clasificarea crizelor epileptice si epilepsiilor bazata pe exemple video; conceptul Encefalopatii epileptice/ encefalopatii epileptice si de dezvoltare – Dana Craiu

15.30 – 16.30: Clasificarea crizelor si epilepsiilor neonatale – Ronit Pressler (UK)

16.30 – 17.00 – Pauza de cafea

17.00 – 19.00: Clasificare sindroamelor epileptice – setting the scene

17.00 – 17.10: Sindroame epileptice – definitie si concept de clasificare: Cristina Motoescu

17.10 – 17.50: Sindroame epileptice cu encefalopatie epileptica si de dezvoltare ale sugarului (EIDEE, EIMFS, IESS, DS) – Dana Craiu, Cristina Pomeran, Catrinel Iliescu, Diana Barca

17.50 – 18.30: Sindroame epileptice ale sugarului legate de etiologie (KCNQ2, piridox toate, CDKL5, PCDH19): Cristina Motoescu

18.30 – 18.50: Take home message bazat pe prezentari interactive de cazuri clinice: Dana Craiu

 

2 Septembrie – Ziua 2-a: Clasificarea sindroamelor epileptice

09.00 – 11.00: Glosar de termeni in epilepsie ILAE 2022

09.00 – 11.00 – Sandor Beniczky (Danemarca) – Semiologia crizelor: glosar de termini si semnificatia lor cu exemple (Seizure semiology: ILAE glossary of terms and their significance with examples) – curs interactiv

11.00 – 11.30 – Pauza de cafea

11.30 – 13.30: Epilepsiile sugarului, copilului

11.30 – 12.10: Sindroame epileptice focale cu debut la varsta de sugar sau cu varste variabile cu etiologie structurala (SWS, GS-HH, MTLE Rasmussen): Oana Tarta-Arsene

12.10 – 12.40: Sindroame epileptice generalizate ale copilului, adolescentului, adultului (CAE, JAE, JME, GTCA): Alice Dica

12.40 – 13.20: Sindroame epileptice generalizate genetice cu encefalopatie epileptica sau de dezvoltare (EMAtS, EEM, EMA, MEI): Cristina Pomeran

13.20 – 13.30: Take home message – bazat pe prezentari interactive de cazuri clinice (diagnosticul Sindroamelor Epileptice; recunoastrea si deumirea semnelor clinice) – Dana Craiu, Cristina Ghita

13.30 – 14.30 – Pauza de pranz

13.30 – 15.30: Epilepsiile cu debut la varste variabile

13.30 – 14.05: Sindroame epileptice cu activarea EEG in somn cu sau fara encefalopatie: Cristina Pomeran

14.05 – 14.40: Sindroamele epileptice focale cu debut la varste variabile cu etiologie genetica/structurala sau genetic-structurala (FMTLE, EAF, SHE, FFEVF, EwRIS): Oana Tarta-Arsene

14.40 – 15.00: Sindroamele epileptice focale autolimitate cu debut la varste variabile (COVE, POLE, SeLECT,Se): Alice Dica

15.00 – 15.20: Epilepsiile Mioclonice progressive: Irina Popa

!5.20 – 15.40: FIRES: Laura Craciun 20 min

15.40 – 16.00 – Pauza de cafea

16.00 – 18.00: Clasificari in epilepsie – take home message bazat pe cazuri clinice (toata echipa)

Rolul EEG in sindroamele epileptice

– exista EEG-uri patognomonice pentru sindrom? Pentru grup de sindroame?

– are EEG un rol in identificarea etiologiei

– rolul IRM pentru diagnosticul de sindrom

– rolul EEG pentru decizia opririi tratamentului

– rolul EEG in indicatia/ urmarirea/amanarea tratamentului, suspiciunea etiologiei

– Rolul IRM in sindroamele epileptice –  important pentru diagnostic, evaluarile viitoare sau pentru tratament?

– Implicatiile terapeutice ale diagnosticului etiologic al sindroamelor – KCNQ2, SCN2A?

 

3 Septembrie – Zi dedicata sindroamelor rare epileptice; Totul de spre GLUT-1DS

Coordonatori: Carmen Sandu, Elena Buliga (Asociatia GLUT-1), Dana Craiu

Invitati speciali: Dorica Dan (ANBER), Radu Ganescu (COPAC), Prof Dr. Viorel Jinga (Rector UMFCD)

08.30 – 09.00: Neurofibromatoza tipul 1  – diagnostic si decizii terapeutice

9.00 – 11.00 – Glut-1 DS

9.00 – 09.30: Corelatii fenotip-genotip in sindromul GLUT-1 DS – Raluca Niculae-Alice Dica, Carmen Sandu

09.30 – 10.00: Aspecte clinice in sindromul GLUT-1 DS – Carmen Sandu, Alisa Ionescu

10.00 – 10.30: Dificultati in aplicarea dietei cetogene in GLUT-1 DS – Carmen Sandu

10.30 – 11.00: Diagnosticul in GLUT-1 DS (punctia lombara, testarea genetica) – Dana Craiu

11.00 – 11.30 – Pauza de cafea

11.30 – 12.00: Recomandarile actuale in managementul  GLUT-1DS – Carmen Sandu

12.00 – 12.30: Noutati in cercetarea si tratamentul GLUT-1 DS – Carmen Sandu, Alice Dica, Cristina Pomeran, Dana Craiu

12.30 – 13.30 – Conferinta de presa – lansarea proiectului “Impreuna

13.30 – 14.30 – Pauza de pranz

14.30 – 16.30 – Ce e nou in cercetarea si tratamentul GLUT-1DS;

Viata zilnica si perspective catre viata de adult in GLUT-1 DS

14.30 – 14.50: Adolescenta si GLUT-1 DS – TBD

14.50 – 16.30: Planuri de viitor in Romania in GLUT-1DS/ boli rare – Elena Buliga, Dorica Dan, Carmen Sandu, Alice Dica, Cristina Pomeran, Dana Craiu

– Importanta asociatiilor de boli rare – Dorica Dan

– Importanta dietei si dificultatile intalnite in viata zilnica – Buliga Elena –Glut-1 Asociatia Rebe & Luca

– Raspunsuri la intrebarile parintilor pacientilor cu GLUT-1 DS

– Probleme practice