Rezumatele pot fi trimise prin încărcarea acestora online în website-ul conferinței după înregistrarea la eveniment sau trimise pe adresa de e-mail evenimente@ilae-romania.ro

Este necesară înregistrarea on line, a cel puțin unuia dintre autori pentru a putea încărca rezumatul.

Data limită de transmitere a rezumatelor: 31 octombrie 2020

Eventualele modificări se pot face până la data de 4 noiembrie 2020

 

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care le poate înregistra un participant.

Rezumatele vor fi evaluate de comitetul științific. Autorul lucrării va fi înștiințat ulterior prin e-mail despre acceptarea sau nu a rezumatului și despre forma de prezentare acceptată.

 

Înștiințarea va fi transmisă autorului principal pe email până la data de 2 noiembrie 2020

 

PREGATIREA REZUMATELOR

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text, având următoarele specificaţii:

  • Textul în limba română și în limba engleză
  • Rezumatele vor fi redactate în Times New Roman, 12 p, fara formatare
  • Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea autorului prezentator şi a instituţiilor cărora le aparţin (afilierea va include institutie, oras, tara)
  • Textul va cuprinde: introducere, material şi metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, fără tabele sau grafice.
  • Abrevierile trebuie explicate la prima aparitie in text
  • Textul va cuprinde maximum 300 cuvinte
  • Se va preciza forma de prezentare dorită – oral sau e-poster