ÎNCĂRCARE REZUMATE

 

Rezumatele pot fi trimise prin încărcarea acestora online în website-ul conferinței după înregistrarea la eveniment si pe adresa de e-mail evenimente@conferinta-srie.ro.

Este necesară înregistrarea on line, a cel puțin unuia dintre autori pentru a putea încărca rezumatul.

Data limită de transmitere a rezumatelor:  7 noiembrie 2022

Eventualele modificări se pot face până la data de 10 noiembrie 2022

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care le poate înregistra un participant.

Rezumatele vor fi evaluate de comitetul științific. Autorul lucrării va fi înștiințat ulterior prin e-mail despre acceptarea sau nu a rezumatului și despre forma de prezentare acceptată.

Înștiințarea va fi transmisă autorului principal pe email până la data de 11 noiembrie 2022

PREGĂTIREA REZUMATELOR

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text, având următoarele specificaţii:

  • Textul în limba română și în limba engleză
  • Rezumatele vor fi redactate în Times New Roman
  • Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea autorului prezentator şi a instituţiilor cărora le aparţin
  • Textul va cuprinde: introducere, ipoteza de lucru şi scopul lucrării, material şi metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, fără tabele sau grafice.
  • Textul va cuprinde maximum 250 cuvinte
  • Se va preciza forma de prezentare dorită – oral sau poster